CMS wspierane inicjatywy

Fashion Industry Charter for Climate Action

CMS

Uczelnia Łazarskiego i jej jednostki - Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska wraz z Akademią Biznesu i Prawa Mody, jest organizacją wspierającą Kartę Przemysłu Modowego na Rzecz Klimatu. Jest to inicjatywa przemysłu mody pod egidą ONZ mająca na celu ograniczenie wpływu tego sektora na środowisko oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Czytaj więcej