CMS wspierane inicjatywy

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

CMS

Uczelnia Łazarskiego i jej jednostki - Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska wraz z Akademią Biznesu i Prawa Mody, jest członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.