CMS wspierane inicjatywy

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

CMS

Uczelnia Łazarskiego i jej jednostki - Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska wraz z Akademią Biznesu i Prawa Mody, jest członkiem Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.