dr Stanisław Wajda

Ekspert IZRS

CMS

Twórca praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS Cameron McKenna i były wieloletni kierownik Zespołu Prawa Ochrony Środowiska w tejże kancelarii, jest uznanym i wysoko notowanym prawnikiem w dziedzinie krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa ochrony środowiska. W ostatnich rankingach kancelarii prawniczych organizowanych przez "Rzeczpospolitą" uznany został za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska w Polsce. Dr Stanisław Wajda został również uznany za lidera w międzynarodowym rankingu kancelarii prawniczych Chambers Europe za lata 2013 i 2014 w zestawieniu polskich kancelarii doradzających w dziedzinie prawa ochrony środowiska.Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu emisjami, ocen oddziaływania na środowisko. W latach 1992-1999 był doradcą prawnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Dr Wajda brał udział w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi, w tym kierował zespołem przygotowującym ustawę Prawo ochrony środowiska. Na forum międzynarodowym reprezentował polską stronę w pracach takich organizacji jak KBWE, EKG ONZ, OECD, UE. Był członkiem zespołu, który na zlecenie TGPE opracował program wdrożenia dyrektywy LCP (2001/80/WE) w Polsce. Stanisław Wajda w ramach tych prac był odpowiedzialny za opracowanie projektu stosownych przepisów krajowych, w tym rozporządzenia RM o emisjach. Był również członkiem zespołu, który opracował KPRU I. Wspomagał Ministerstwo Gospodarki w negocjacjach z Komisją Europejską, szczególnie w kwestiach związanych z darmowymi alokacjami uprawnień do emisji CO2. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych. Posiada również dyplom ukończenia studiów z zakresu prawa wspólnotowego w Instytucie Europejskim Uniwersytetu w Amsterdamie oraz certyfikat Centrum Studiów i Badań Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Adres e-mail: [email protected]