CMS wydarzenia

Konferencja Fashion Eocnomy 2018

CMS

13 listopada 2018 roku odbyła się konferencja Fashion Economy Moda 4.0, dotycząca polskiego rynku fashion i perspektyw jego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne wnioski z raportu „Rynek mody w Polsce”, opracowanego przez KPMG we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.

Wydarzeniu towarzyszyły również panele z udziałem ekspertów, dotyczące m.in. zagadnień takich jak: nowe technologie w branży fashion, przyszłość branży odzieżowej czy marketingu modowego.

Czytaj więcej