Misja

CMS
01

Nasz motyw przewodni

Motywem przewodnim naszej działalności jest idea zrównoważonego rozwoju, czyli takiego sposobu gospodarowania, w którym realizacja potrzeb obecnego pokolenia nie będzie następowała kosztem przyszłych pokoleń. U podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju leży takie poszanowanie środowiska naturalnego, które w możliwie najkrótszym czasie doprowadzi do osiągnięcia równowagi ekologicznej.

02

Przedsięwzięcia jakie podejmujemy

W swojej działalności podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze badawczym, naukowym, rozwojowym oraz popularyzatorskim w celu ułatwienia osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w biznesie. Naszym celem jest inicjowanie i prowadzenie otwartej dyskusji poświęconej transformacji prośrodowiskowej w łańcuchach dostaw w szeroko rozumianym przemyśle modowym. Obszarem naszej specjalizacji są w szczególności sektory retail, fashion, spółki detaliczne, ich podwykonawcy i dostawcy, a także sektory związane z tym obszarem przemysłu, jak np. przemysł chemiczny.

03

Jak osiągamy nasze cele

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwe bez ścisłej współpracy świata nauki i biznesu oraz administracji publicznej. Z tych względów, jednym z naszych celów będzie wspomaganie takiej współpracy.

CMS