O instytucie

O instytucie

Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska (Sustainability & Environment Institute) to jednostka Uczelni Łazarskiego, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeprowadzanie badań systemowych rynku w dziedzinie zielonego finansowania, a także stworzenie platformy łączącej biznes, naukę oraz administrację centralną.

image

Współpracujemy z biznesem, ekspertami badającymi rynek, organizacjami zrzeszającymi współtworząc raporty, badania, konferencje oraz projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju wielu sektorów.

Jako członek Konfederacji Lewiatan (Związek Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów), Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (komitet CSR), Retail Institute (grupie ds. Zrównoważonego Rozwoju, Waste/circular economy), grupy roboczej WG6 - Promoting broader climate action, której celem jest promocja idei działań proklimatycznych pod egidą ONZ (z ramienia Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej implementację Karty Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu) łączymy specjalistów z obszarów zrównoważonego rozwoju oraz opracowujemy politykę klimatyczną dla przedsiębiorców indywidualnie oraz systemowo.

Na czele Instytutu stoi Rada Programowa oraz dyrektor odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie tej jednostki.