CMS Raporty, analizy i wytyczne

Trendbook The future of fashion

CMS

Publikacja jest efektem pracy znakomitych ekspertów szeroko rozumianego sektora mody, którzy współpracują z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Akademią Biznesu i Prawa Mody oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska.

Wspólnie tworzymy kierunek Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody.

Program ewoluuje wraz ze zmieniającą się branżą. Ostatni rok stanowił prawdziwą rewolucję dla sektora mody. Z jednej strony przemysł mody został doświadczony przez pandemię i związane z nią obostrzenia, z drugiej zaś – pandemia okazała się akceleratorem pozytywnych zmian – digitalizacji, zwiększenia świadomości konsumentów, zmiany kanałów sprzedaży oraz przechodzenia sektora w stronę zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy odcisnęły szczególnie głębokie piętno w części gospodarki, jaką jest branża mody. Zredefiniowały one idee i wartości sektora fashion, ale jednocześnie uwolniły nowe możliwości, rozwiązania i kierunki dla branży.

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami otwierania się nowego rozdziału w modzie. Istotę problemów i wyzwań oraz kierunków dalszego rozwoju postanowiliśmy przedstawić z kilku różnych perspektyw. W pierwszej części naszego trendbooka skupiamy się na zagadnieniach związanych z kierunkami rozwoju biznesu, zagadnieniach związanych z finansowaniem oraz aspektami prawnymi. Każdemu z tych zagadnień towarzyszy hasło sustainable fashion odmienione przez wszystkie przypadki.

W raporcie znajdą Państwo opinie następujących ekspertów:

SUSTAINABILITY: Hanna Gajos, Agnieszka Oleksyn-Wajda, Anna Radke, Ewa Radkowska- Świętoń, Milena Olszewska-Miszuris, Wojciech Jabłoński,

BIZNES: Ula Wiszowata, Michał Biegaj, Mariusz Majkowski, Dagmara Ciborska, Lucyna Stanisławska, Natalia Listowska, Olga Lemańska

ASPEKTY PRAWNE: Milena Bogdanowicz, Marek Oleksyn, Katarzyna Nosal-Gorzeń, Anna Antanasov, Katarzyna Kosicka-Polak

Na podstawie pracy zbiorowej naszych ekspertów możemy wnioskować, że trendy, które będą nadawać ton w najbliższych miesiącach to:

1. Wzmocnienie etyki biznesu opartego o zasady zrównoważonego rozwoju

2. Rozwój ESG w sektorze mody

3. Rozwój regulacji prawnych mających na celu „zazielenienie mody”

4. Rozwój nowych modeli biznesowych mających na celu zaadresowanie zmian na rynku

5. Wzrost znaczenia sprzedaży omnichannel oraz online

6. Rozwój technologii, również wspierającej sustainable fashion

7. Wzrost znaczenia projektów typu „convenience”

8. Zwiększenie świadomości konsumentów oraz wyostrzenie ich „zielonych oczekiwań” w stosunku do marek modowych

9. Uwrażliwienie na kwestie społeczne, środowiskowe oraz zdrowotne

W kolejnych częściach serii trendbooków „The future of fashion” przyjrzymy się również kwestiom związanym z komunikacją oraz produktem. Niniejszą publikacją zatem otwieramy nowy rozdział. Stay tuned ;)

Agnieszka Oleksyn – Wajda oraz Ula Wiszowata

RAPORT JEST DOSTĘPNY DO POBRANIA PONIŻEJ: