CMS aktualności

30% Club

CMS

9 czerwca 2021 roku w Polsce wystartowała 30% Club - globalna inicjatywa promująca różnorodność w biznesie. Celem 30% Club Poland jest zwiększenie reprezentacji kobiet na poziomie zarządu i rady nadzorczej (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Kampania ma też cel pośredni w postaci progu 20% udziału kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz braku wśród tych spółek takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach. Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5%. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

30% Club to globalna kampania, której myślą przewodnią jest obserwacja, że różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Uczestnictwo w kampanii polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek i otwieraniu kobietom drzwi do kariery. Próg 30% dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, gdzie został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

Do kampanii w Polsce jako pierwsi przystąpili przedstawiciele najwyższych władz korporacyjnych 13 firm (kolejność alfabetyczna): BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, IBM Poland and Baltics, Mastercard Europe Oddział w Polsce, Orange Polska, Ryvu Therapeutics, Siemens Polska, Société Générale Oddział w Polsce, Summa Linguae, Wirtualna Polska.

30% Club Poland uruchomił także Investor Group czyli grupę roboczą skupiającą inwestorów instytucjonalnych, którzy zobowiązali się promować inicjatywę. Inwestorzy instytucjonalni mają ważną rolę do odegrania w osiągnięciu różnorodności we władzach spółek. Cieszę się, iż przedstawiciele polskiego Investor Group zamierzają podnosić kwestie związane z niskim udziałem kobiet we władzach w dyskusjach z zarządami oraz częściej uwzględniać kobiety w nominacjach na niezależnych członków rad nadzorczych – Milena Olszewska-Miszuris, Co-Chair i inicjatorka 30% Club Poland, ekspertka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 30% Club Poland prosimy o zgłoszenia na adres email: [email protected].