CMS aktualności

ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?

CMS

Jedynie 43 proc. spółek posiada zintegrowaną strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 36 proc. ankietowanych spółek nie posiada żadnej strategii niefinansowej. Znaczące zmiany regulacyjne i transformacja w zrównoważonego wzrostu stanowi obecnie duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, rad nadzorczych i inwestorów. To tylko niektóre z wniosków z raportu „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”. Analiza powstała w ramach inicjatywy Forum Rad Nadzorczych i została opracowana przez PwC, CFA Society Poland i Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Przy jej tworzeniu uczestniczyła Milena Olszewska-Miszuris, ekspert Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska.

Raport można pobrać pod poniższym linkiem: ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę? (pwc.pl)

Już dziś kwestie ESG wpływają na wycenę spółek na polskim rynku. Połowa inwestorów je dostrzega, choć nie uznaje za krytyczne, ale już blisko 30 proc. badanych jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie. Choć obecnie 20 proc. inwestorów nie uwzględnia elementów niefinansowych w swoich portfelach, w ciągu dwóch lat liczba ta ma zmaleć do 3 proc., a 86 proc. badanych inwestorów planuje udział elementów niefinansowych na poziomie między 25–50 proc. Według inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, najtrudniej przełożyć na wskaźniki niefinansowe kwestie związane z prawami człowieka, społeczeństwem oraz środowiskiem.

Dla połowy spółek, które wzięły udział w badaniu, przygotowanie raportu niefinansowego jest działaniem compliance. Tylko 43% widzi w tym szansę na pokazanie swojej strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju i tego, jak wpływa na budowanie wartości firmy w długim terminie. 20% ankietowanych ma opracowany plan realizacji strategii, a u 15% wyznaczony jest członek zarządu odpowiedzialny za jego realizację. Wśród kwestii niefinansowych uwzględnianych w procesie zarządzania ryzykiem w spółce, członkowie rad nadzorczych i emitenci wskazywali na klimat i środowisko, kwestie pracownicze, ład korporacyjny oraz związany z nim obszar przeciwdziałania korupcji. Do tej listy zarządy spółek dodają jeszcze kwestie społeczne, prawa człowieka i cyberbezpieczeństwo.

Dlaczego spółki zdecydowały się na przygotowanie raportów uwzględniających dane niefinansowe? Dla 50% badanych emitentów to wymogi regulacyjne były głównym powodem rozpoczęcia przygotowywania raportów niefinansowych. Dlatego połowa respondentów rozpoczęła ten proces 3-5 lat temu, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o raportowaniu niefinansowym (NFRD). Dominującym podejściem w raportowaniu niefinansowym wśród polskich emitentów jest międzynarodowy standard raportowania GRI (35%). Spółki stosują też własne podejście (20%) lub Standard Informacji Niefinansowej (15%).

Według 25 proc. ankietowanych członków rad nadzorczych zarząd nadzorowanych przez nich spółek nie zajmuje się kwestiami ESG. Zgodnie z powyższym sytuacja, z jaką dziś mamy do czynienia najczęściej, to upewnianie się, czy spółka spełnia wymogi regulacyjne w zakresie raportowania niefinansowego (75 proc.) oraz spojrzenie na kwestie ESG przy okazji monitorowania ryzyk (42 proc.). Dodatkowo, prawie połowa (46 proc.) badanych członków rad nadzorczych wskazuje, że elementy niefinansowe nie są włączane do polityki wynagrodzeń zarządów.

Czas na zmiany!