CMS aktualności

Pierwsze słyszę - zrównoważona moda

CMS

Z badań wynika, że mimo licznych kampanii informacyjnych wciąż nie do końca wiemy, czym jest zrównoważona moda. Jednocześnie jednak większość respondentów badań przyznaje, że zrównoważona to właściwy kierunek.  

Czy takie wyniki badań zaskakują i co należy rozumieć przez wspomnianą „zrównoważoną modę” - zapytała eksperta IZRS Agnieszkę Oleksyn - Wajda redaktor Martyna Ogonek z Polskie Radio Czwórka w programie Pierwsze Słyszę.

Patrząc na modę w kontekście kulturowo-społecznym jako narzędzie wyrażania własnej tożsamość, czy przekonań światopoglądowych nie możemy mówić o niej jako znaczącym źródle degradacji środowiska.

Jeśli natomiast o modzie mówimy przez pryzmat gałęzi gospodarki wartej w Polsce ponad 29 mld zł, a na świecie 1,5 biliona dolarów, uwzględniającej przemysł odzieżowy, obuwniczy, tekstylny oraz skórzany od momentu pozyskania surowca do unieszkodliwienia produktu wówczas warto przyjrzeć się jej jako realnemu zagrożeniu dla środowiska.

Obecnie opracowywana jest Strategia Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonych tekstyliów, której celem jest skoordynowanie i harmonizacja zasad dotyczących zbierania, sortowania, recyklingu odpadów tekstylnych w państwach członkowskich, a także zawierająca propozycję działań mających na celu przedłużenie życia produktów tekstylnych. Kluczowym w łacuchu dostaw jest etap projektowania. To tu, na początkowym etapie rodzi się właśnie tzw. zrównoważona moda zapewniająca produkt, który z jednej stony może być wykorzystywany przed dłuższy czas, a z drugiej można nadać mu tzw. drugie życie w zamkniętym obiegu.

Po więcej zapraszamy do Czwórki!