CMS aktualności

Ład korporacyjny w Polsce

CMS

Na rynkach kapitałowych coraz częściej można usłyszeć o tzw. shareholder activism czyli aktywnych działaniach akcjonariuszy, w szczególności inwestorów instytucjonalnych, wykonujących prawo do głosu na walnych zgromadzeniach spółek. Coraz popularniejsze na całym świecie inwestowanie zgodne z tzw. ESG (ang. environmental, social, governance) powoli rozpycha się też w Polsce. Jednym z trzech kryteriów jest ład korporacyjny (literka G), którego przestrzeganie było przedmiotem badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 101 przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego przez CFA Society Poland we wrześniu 2020 roku. Autorką i pomysłodawczynią badania była Milena Olszewska-Miszuris, ekspertka IZRS.

Ankieta pokazała, iż przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego nie są oni zadowoleni z obecnego sposobu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez polskie spółki giełdowe. Szansę do zmiany obecnego status quo widzą w mocniejszym włączaniu przez nich kryteriów ESG do parametrów inwestycyjnych. Badanie pokazało również, iż wysoka grupa inwestorów i analityków zauważa brak zróżnicowania władz polskich spółek giełdowych zarówno pod względem kompetencji jak i płci.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją opisującą wiele aspektów ładu korporacyjnego w Polsce pod poniższym linkiem:

Ustanawianie najwyższych standardów dla polskiego środowiska inwestycyjnego (cfapoland.org)